Bring him
1 Samuel 19:6
Saul a ascultat glasul lui Ionatan şi a jurat, zicând: „Viu este Domnul, că David nu va muri!”
Iov 31:31
dacă nu ziceau oamenii din cortul meu: „Unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui?”
Psalmi 37:12
Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
Proverbe 27:3
Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul este mai grea decât amândouă. –
Proverbe 27:4
Furia este fără milă şi mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? –
Romani 3:15
au picioarele grabnice să verse sânge;