delighted
1 Samuel 18:1-3
1
David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el.
2
În aceeaşi zi, Saul a oprit pe David şi nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său.
3
Ionatan a făcut legământ cu David, pentru că-l iubea ca pe sufletul lui.
Psalmi 16:3
Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
Ioan 15:17-19
17
Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.
18
Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.
19
Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.
1 Ioan 3:12-14
12
nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.
13
Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea.
14
Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte.
Jonathan
1 Samuel 20:2
Ionatan i-a răspuns: „Ferească Dumnezeu! Nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de ştire; pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic.”
Proverbe 17:17
Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate. –
Faptele Apostolilor 9:24
şi uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare.
Faptele Apostolilor 23:16
Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetăţuie şi a spus lui Pavel.