maketh
Deuteronom 8:17
Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.”
Deuteronom 8:18
Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.
Iov 1:21
şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!”
Iov 5:11
El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
Psalmi 102:10
din pricina mâniei şi urgiei Tale; căci Tu m-ai ridicat şi m-ai aruncat departe.
bringeth
Psalmi 75:7
Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe altul.
Isaia 2:12
Căci este o zi a Domnului oştirilor împotriva oricărui om mândru şi trufaş, împotriva oricui se înalţă, ca să fie plecat;
Iacov 1:9
Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălţarea lui.
Iacov 1:10
Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.
Iacov 4:10
smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.