the child
1 Samuel 3:15
Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis uşile Casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea.
1 Samuel 2:11
Elcana s-a dus acasă la Rama, şi copilul a rămas în slujba Domnului, înaintea preotului Eli.
1 Samuel 2:18
Samuel făcea slujba înaintea Domnului; şi copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in.
the word
1 Samuel 3:21
Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului.
Psalmi 74:9
Semnele noastre nu le mai vedem; nu mai este niciun proroc şi nu mai este nimeni printre noi care să ştie până când…
Isaia 13:12
Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir.
Amos 8:11
Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.
Amos 8:12
Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi încolo, ca să caute cuvântul Domnului, şi tot nu-l vor găsi.