the ark
1 Samuel 2:32
Vei vedea un potrivnic al tău în Locaşul Meu, în timp ce Israel va fi copleşit de bunătăţi de Domnul; şi nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta.
Psalmi 78:61
Şi-a dat slava pradă robiei, şi măreţia Lui în mâinile vrăjmaşului.
the two sons
1 Samuel 2:34
Şi iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas: amândoi vor muri într-o zi.
Psalmi 78:64
Preoţii săi au căzut ucişi de sabie, şi văduvele lui nu s-au bocit.
Isaia 3:11
Vai de cel rău! Lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui.