sat upon
1 Samuel 1:9
Ana s-a sculat, după ce au mâncat şi au băut ei la Silo. Preotul Eli şedea pe un scaun, lângă unul din uşorii Templului Domnului.
his heart
Iosua 7:9
Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura şi ne vor şterge numele de pe pământ. Şi ce vei face Tu Numelui Tău celui mare?”
Neemia 1:3
Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, şi porţile sunt arse de foc.”
Neemia 1:4
Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor
Psalmi 26:8
Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta.
Psalmi 79:1-8
1
(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.
2
Trupurile neînsufleţite ale robilor Tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului, şi carnea credincioşilor Tăi au dat-o s-o mănânce fiarele pământului.
3
Ca apa le-au vărsat sângele, de jur împrejurul Ierusalimului, şi n-a fost nimeni să-i îngroape.
4
Am ajuns de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
5
Până când, Doamne, Te vei mânia fără încetare şi va arde mânia Ta ca focul?
6
Varsă-Ţi mânia peste neamurile care nu Te cunosc şi peste împărăţiile care nu cheamă Numele Tău!
7
Căci au mâncat pe Iacov şi i-au pustiit locuinţa.
8
Nu-Ţi mai aduce aminte de nelegiuirile strămoşilor noştri, ci să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale! Căci suntem nenorociţi de tot!
Psalmi 137:4-6
4
Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?
5
Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!
6
Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!