A. M. 2863. B.C. 1141. came
1 Samuel 3:11
Atunci Domnul a zis lui Samuel: „Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi.
Eben-ezer
1 Samuel 5:1
Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu şi l-au dus din Eben-Ezer la Asdod.
1 Samuel 7:12
Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer, zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.”
Aphek
Iosua 15:53
Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
Iosua 29:1
Iosua 19:30
Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor.
1 Imparati 20:30
Ceilalţi au fugit în cetatea Afec, şi a căzut zidul cetăţii peste douăzeci şi şapte de mii de oameni care mai rămăseseră. Ben-Hadad fugise şi el în cetate şi umbla din odaie în odaie.