The glory
Psalmi 137:5
Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!
Psalmi 137:6
Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!
Ioan 2:17
Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”