put
1 Samuel 17:8
Filisteanul s-a oprit; şi, vorbind oştilor lui Israel aşezate în şiruri de bătaie, le-a strigat: „Pentru ce ieşiţi să vă aşezaţi în şiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean şi nu sunteţi voi slujitorii lui Saul? Alegeţi un om care să se coboare împotriva mea!
1 Samuel 17:21
Israel şi filistenii s-au aşezat în şiruri de bătaie, oştire către oştire.
Israel
Iosua 7:5-8
5
Oamenii din Ai le-au omorât aproape treizeci şi şase de oameni; i-au urmărit de la poartă până la Şebarim şi i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit şi cu inima moale ca apa.
6
Iosua şi-a sfâşiat hainele şi s-a aruncat cu faţa la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el şi bătrânii lui Israel, şi şi-au presărat capul cu ţărână.
7
Iosua a zis: „Ah! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriţilor şi să ne prăpădeşti? De am fi ştiut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului!
8
Dar, Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmaşilor lui?
Iosua 7:12-8
Psalmi 44:9
Dar Tu ne lepezi, ne acoperi de ruşine, nu mai ieşi cu oştirile noastre;
Psalmi 44:10
ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmaşului, şi cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi.
and they
Psalmi 79:7
Căci au mâncat pe Iacov şi i-au pustiit locuinţa.
Psalmi 79:8
Nu-Ţi mai aduce aminte de nelegiuirile strămoşilor noştri, ci să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale! Căci suntem nenorociţi de tot!
Psalmi 106:40
Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului Său şi a urât moştenirea Lui.
Psalmi 106:41
I-a dat în mâinile neamurilor, cei ce îi urau au stăpânit peste ei,
Plangerile lui Ieremia 3:40
Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.