all Israel
Judecatori 15:14
Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca nişte fire de in ars în foc, şi legăturile i-au căzut de pe mâini.
Iov 20:5
biruinţa celor răi a fost scurtă, şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?
Ieremia 7:4
Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!”
Amos 6:3
Credeţi că ziua nenorocirii este departe şi faceţi să se apropie domnia silniciei.
Mica 2:11
Da, dacă ar veni un om cu vânt şi minciuni şi ar zice: „Îţi voi proroci despre vin şi despre băuturi tari!”, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta!