A. M. 2864. B.C. 1140. the ark
1 Samuel 5:1
Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu şi l-au dus din Eben-Ezer la Asdod.
1 Samuel 5:3
A doua zi, asdodienii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ, înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon şi l-au pus înapoi la locul lui.
1 Samuel 5:10
Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniţii au strigat: „Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare, pe noi şi poporul nostru.”
1 Samuel 5:11
Şi au trimis şi au strâns pe toţi domnitorii filistenilor şi au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi şi poporul nostru.” Căci în toată cetatea era o groază de moarte, şi mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere.
Psalmi 78:61
Şi-a dat slava pradă robiei, şi măreţia Lui în mâinile vrăjmaşului.