Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Filipeni 2:9-11: De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Biblia - Plan citire concomitent

Geneza capitolul 5

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
2
I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuţi.
3
La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.
4
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
5
Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
6
La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7
După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
8
Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9
La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10
După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
11
Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12
La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13
După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14
Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
15
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16
După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17
Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
18
La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19
După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20
Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
21
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22
După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24
Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
25
La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26
După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27
Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.
28
La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29
El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30
După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31
Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
32
Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.