Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Filipeni 1:9-10: Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Iov capitolul 26

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Iov a luat cuvântul şi a zis:
2
„Cât de bine ştii tu să vii în ajutorul slăbiciunii! Cum dai tu ajutor braţului fără putere!
3
Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere! Ce belşug de înţelepciune dai tu la iveală!
4
Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Şi al cui duh vorbeşte prin tine?
5
Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape şi sub locuitorii lor;
6
înaintea Lui Locuinţa morţilor este goală, adâncul n-are acoperiş.
7
El întinde miazănoaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic.
8
Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg sub greutatea lor.
9
Acoperă faţa scaunului Său de domnie şi Îşi întinde norul peste el.
10
A tras o boltă pe faţa apelor, ca hotar între lumină şi întuneric.
11
Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la ameninţarea Lui.
12
Prin puterea Lui tulbură marea, prin priceperea Lui îi sfărâmă furia.
13
Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar.
14
Şi acestea sunt doar marginile căilor Sale, şi numai adierea lor uşoară ajunge până la noi! Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?”
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.