radio

Loading ...
Loading ...
Ascultatori:
Web Proxy Real Player QuickTime Windows Media Player Winamp, iTunes

R

a

d

i

o

Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 103:17-18: Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 112

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
2
Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
3
El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci.
4
Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.
5
Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!
6
Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.
7
El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
8
Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.
9
El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.
10
Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.