Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Galateni 4:4-5: Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.

Plan de citire - saptamanal

Dec
9
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 125

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(O cântare a treptelor.) Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
2
Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum şi până în veac.
3
Căci toiagul de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.
4
Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană!
5
Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău! Pacea să fie peste Israel!
© 2019 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.