Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Filipeni 2:9-11: De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 147

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.
2
Domnul zideşte iarăşi Ierusalimul, strânge pe surghiuniţii lui Israel;
3
tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.
4
El socoteşte numărul stelelor şi le dă nume la toate.
5
Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.
6
Domnul sprijină pe cei nenorociţi, şi doboară pe cei răi la pământ.
7
Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa!
8
El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ şi face să răsară iarba pe munţi.
9
El dă hrană vitelor şi puilor corbului când strigă.
10
Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului.
11
Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
12
Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
13
Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvântă pe fiii tăi în mijlocul tău;
14
El dă pace ţinutului tău şi te satură cu cel mai bun grâu.
15
El Îşi trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.
16
El dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenuşa;
17
El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său?
18
El Îşi trimite cuvântul Său şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele curg.
19
El descoperă lui Iacov cuvântul Său, lui Israel, legile şi poruncile Sale.
20
El n-a lucrat aşa cu toate neamurile, şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.