Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 14:1: (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 34

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec şi a plecat izgonit de el.) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
2
Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.
3
Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!
4
Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
5
Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.
6
Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.
7
Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.
8
Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!
9
Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
10
Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
11
Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.
12
Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?
13
Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare!
14
Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!
15
Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16
Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.
17
Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.
18
Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.
19
De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.
20
Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.
21
Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.
22
Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osândit.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.