Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Apocalipsa 21:2-4: Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 67

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm. O cântare.) Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi faţa Lui, (Oprire)
2
ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta!
3
Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
4
Se bucură neamurile şi se înveselesc; căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire şi povăţuieşti neamurile pe pământ. – (Oprire)
5
Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
6
Pământul îşi dă roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântă,
7
Dumnezeu ne binecuvântă, şi toate marginile pământului se tem de El.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.