Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Psalmi 14:1: (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 80

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei”. Un psalm al lui Asaf.) Ia aminte, păstorul lui Israel, Tu care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu care şezi pe heruvimi!
2
Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino în ajutorul nostru!
3
Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
4
Doamne Dumnezeul oştirilor, până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
5
Îi hrăneşti cu o pâine de lacrimi şi-i adăpi cu lacrimi din plin.
6
Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri râd de noi între ei.
7
Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
8
Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri şi ai sădit-o.
9
Ai făcut loc înaintea ei, şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.
10
Munţii erau acoperiţi de umbra ei, şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.
11
Îşi întindea mlădiţele până la mare, şi lăstarii până la Râu.
12
Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toţi trecătorii?
13
O râmă mistreţul din pădure şi o mănâncă fiarele câmpului.
14
Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te iarăşi! Priveşte din cer şi vezi! Cercetează via aceasta!
15
Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta şi pe fiul pe care Ţi l-ai ales!…
16
Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea feţei Tale, ei pier!
17
Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ţi l-ai ales!
18
Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăşi, şi vom chema Numele Tău.
19
Doamne Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăşi! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.