Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Matei 2:4-6: A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”

Plan de citire - saptamanal

Dec
9
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 82

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.
2
– „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire)
3
Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
4
scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.”
5
Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului.
6
Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”
7
Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.”
8
Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.
© 2019 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.