Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Romani 8:38-39: Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 82

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.
2
– „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire)
3
Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
4
scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.”
5
Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului.
6
Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”
7
Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.”
8
Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.