Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Filipeni 2:9-11: De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 16

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. –
2
Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. –
3
Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. –
4
Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. –
5
Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. –
6
Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate de la rău. –
7
Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. –
8
Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate. –
9
Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. –
10
Hotărâri dumnezeieşti sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greşeli când judecă. –
11
Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui. –
12
Împăraţilor le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. –
13
Buzele neprihănite sunt plăcute împăraţilor, şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire. –
14
Mânia împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept trebuie s-o potolească. –
15
Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară.
16
Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului! –
17
Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. –
18
Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. –
19
Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decât să împarţi prada cu cei mândri. –
20
Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. –
21
Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. –
22
Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –
23
Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. –
24
Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase. –
25
Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. –
26
Cine munceşte, pentru el munceşte, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. –
27
Omul stricat pregăteşte nenorocirea, şi pe buzele lui este ca un foc aprins.
28
Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. –
29
Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său şi-l duce pe o cale care nu este bună. –
30
Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul. –
31
Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. –
32
Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. –
33
Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.