Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

2 Petru 3:10-11: Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Filimon capitolul 1

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,
2
către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ta:
3
Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
4
Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
5
pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
6
Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.
7
În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.
8
De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
9
vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.
10
Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,
11
care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.
12
Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea.
13
Aş fi dorit să-l ţin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
14
Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
15
Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
16
dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
17
Dacă mă socoteşti, dar, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.
18
Şi, dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
19
Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
20
Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi inima în Hristos!
21
Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.
22
Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
23
Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
24
tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
25
Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
© 2020 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.