heard
Iov 29:16
Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut.
Proverbe 18:17
Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celălalt şi-l ia la cercetare. –
Proverbe 29:12
Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi. –
Faptele Apostolilor 25:16
Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus faţă cu pârâşii lui şi să fi avut putinţa să se apere de lucrurile de care este pârât.
2 Tesaloniceni 2:11
Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
his wrath
Geneza 4:5
dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.
Geneza 4:6
Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?
Proverbe 6:34
Căci gelozia înfurie pe un bărbat, şi n-are milă în ziua răzbunării;
Proverbe 6:35
nu se uită la niciun preţ de răscumpărare şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.
Cantarea cantarilor 8:7
Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.