Israel bless
Geneza 24:60
Au binecuvântat pe Rebeca şi i-au zis: „O, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii, şi sămânţa ta să stăpânească cetăţile vrăjmaşilor săi!”
Geneza 28:3
Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să creşti şi să te înmulţeşti, ca să ajungi o ceată de noroade!
Rut 4:11
Tot poporul care era la poartă şi bătrânii au zis: „Suntem martori! Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela şi ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel! Arată-ţi puterea în Efrata şi fă-ţi un nume în Betleem!
Rut 4:12
Sămânţa pe care ţi-o va da Domnul, prin această tânără femeie, să-ţi facă o casă asemenea casei lui Pereţ, care s-a născut lui Iuda din Tamar!”
and he set
Numeri 2:18-21
18
La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său şi cu oştirile sale. Acolo să tăbărască mai marele fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,
19
cu oştirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni ieşiţi la numărătoare.
20
Lângă el să tăbărască seminţia lui Manase şi mai marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur,
21
cu oştirea lui, alcătuită din treizeci şi două de mii două sute de oameni ieşiţi la numărătoare;
Numeri 7:48
A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud,
Numeri 7:54
A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur,
Numeri 10:22
Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oştirile lui. Peste oştirea lui Efraim era mai mare Elişama, fiul lui Amihud;
Numeri 10:23
peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur;
Numeri 13:8
pentru seminţia lui Efraim: Hosea, fiul lui Nun;
Numeri 13:11
pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;
Numeri 13:16
Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua.