strengthened
Deuteronom 3:28
Dă porunci lui Iosua, întăreşte-l şi îmbărbătează-l; căci el va merge înaintea poporului acestuia şi-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.”
1 Samuel 23:16
Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat şi s-a dus la David, în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu
Neemia 2:18
Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună.
Psalmi 41:3
Domnul îl sprijină, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui.
Proverbe 23:15
Fiule, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă, inima mea se va bucura,
Efeseni 6:10
Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.