Wealth
Proverbe 3:16
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
Proverbe 15:6
În casa celui neprihănit este mare belşug, dar în câştigurile celui rău este tulburare. –
Isaia 33:6
Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului.
Matei 6:33
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
2 Corinteni 6:10
ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.
Filipeni 4:18
Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.
Filipeni 4:19
Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.
1 Timotei 6:6-8
6
Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.
7
Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.
8
Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.
and his
Psalmi 112:9
El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.
Psalmi 111:3
Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.
Psalmi 111:10
Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.
Isaia 32:17
Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.
Isaia 51:8
Căci îi va mânca molia ca pe o haină şi-i va roade viermele cum roade lâna; dar neprihănirea Mea va dăinui în veci, şi mântuirea Mea se va întinde din veac în veac.”
Matei 24:22-24
22
Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.
23
Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo”, să nu-l credeţi.
24
Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.