shall not
Psalmi 27:1-3
1
(Un psalm al lui David.) Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?
2
Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad.
3
Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.
Psalmi 34:4
Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
Psalmi 56:3
Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
Psalmi 56:4
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
Proverbe 1:33
dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.
Proverbe 3:25
Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;
Proverbe 3:26
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
Luca 21:9
Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.”
Luca 21:19
Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.
heart
Psalmi 57:7
Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare; voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele.
Psalmi 118:6
Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
Isaia 26:3
Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
Isaia 26:4
Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.
Daniel 3:16
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus.
Faptele Apostolilor 20:24
Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu.
Faptele Apostolilor 21:13
Atunci Pavel a răspuns: „Ce faceţi de plângeţi aşa şi-mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.”
trusting
Psalmi 62:8
Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. – (Oprire)
Psalmi 64:10
Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.
Psalmi 118:8
Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;
Psalmi 118:9
mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.
Ioan 14:1
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
Faptele Apostolilor 27:25
De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus.