Be wise
Ieremia 6:8
Ia învăţătură, Ierusalime, ca nu cumva să Mă depărtez de tine şi să fac din tine un pustiu, o ţară nelocuită!”
Osea 14:9
Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.
O
Psalmi 45:12
Şi fiica Tirului şi cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta.
Psalmi 72:10
Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
Psalmi 72:11
Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
Isaia 49:23
Te vor hrăni împăraţi, şi împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la pământ înaintea ta şi vor linge ţărâna de pe picioarele tale, ca să ştii că Eu sunt Domnul şi că cei ce nădăjduiesc în Mine nu vor fi daţi de ruşine.” –
Isaia 52:15
tot aşa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui împăraţii vor închide gura, căci vor vedea ce nu li se mai istorisise şi vor auzi ce nu mai auziseră.”
Isaia 60:3
Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi, în strălucirea razelor tale.
Isaia 60:10
Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji; căci te-am lovit în mânia Mea, dar în îndurarea Mea am milă de tine.
Isaia 60:11
Porţile tale vor sta veşnic deschise, nu vor fi închise nici zi nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor şi împăraţii lor cu alaiul lor.
be instructed
Psalmi 82:1-8
1
(Un psalm al lui Asaf.) Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor.
2
– „Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? – (Oprire)
3
Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate nenorocitului şi săracului,
4
scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din mâna celor răi.”
5
Dar ei nu vor să ştie de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric; de aceea se clatină toate temeliile pământului.
6
Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”
7
Însă veţi muri ca nişte oameni, veţi cădea ca un domnitor oarecare.”
8
Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.