Blessed be the LORD, because he hath heard the voice of my supplications.
Psalmi 31:21
Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită.
Psalmi 31:22
În pornirea mea nechibzuită ziceam: „Sunt izgonit dinaintea Ta!” Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.
Psalmi 66:19
Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
Psalmi 66:20
Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!
Psalmi 69:33
Căci Domnul ascultă pe cei săraci şi nu nesocoteşte pe prinşii Lui de război.
Psalmi 69:34
Să-L laude cerurile şi pământul, mările şi tot ce mişună în ele!
Psalmi 107:19-22
19
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor;
20
a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă.
21
O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
22
Să-I aducă jertfe de mulţumiri şi să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.
Psalmi 116:1
Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
Psalmi 116:2
Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.
Psalmi 118:5
În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.