walk
Proverbe 4:14
Nu intra pe cărarea celor răi şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
Proverbe 4:15
Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte-o şi treci înainte!
Proverbe 9:6
Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!”
Proverbe 13:20
Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. –
Psalmi 1:1
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Psalmi 26:4
Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
Psalmi 26:5
Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi.
2 Corinteni 6:17
De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.
refrain
Proverbe 4:27
nu te abate nici la dreapta, nici la stânga şi fereşte-te de rău.
Proverbe 5:8
depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
Psalmi 119:101
Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul Tău.
Ieremia 14:10
Iată ce spune Domnul despre poporul acesta: „Le place să alerge încoace şi încolo. Nu-şi cruţă picioarele; de aceea Domnul n-are plăcere de ei; acum îşi aduce aminte de nelegiuirile lor şi le pedepseşte păcatele!”