And they lay wait for their own blood; they lurk privily for their own lives.
Proverbe 5:22
Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.
Proverbe 5:23
El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie.
Proverbe 9:17
„Apele furate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!”
Proverbe 9:18
El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.
Proverbe 28:17
Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. –
Estera 7:10
Şi au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit.
Psalmi 7:14-16
14
Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte înşelăciunea:
15
face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o.
16
Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.
Psalmi 9:16
Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente. Oprire)
Psalmi 55:23
Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii. Oamenii setoşi de sânge şi de înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în Tine!
Matei 27:4
şi a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat.” „Ce ne pasă nouă?”, i-au răspuns ei. „Treaba ta.”
Matei 27:5
Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a spânzurat.