Wisdom
Matei 13:54
A venit în patria Sa şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?
Luca 11:49
De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: „Le voi trimite proroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni,
1 Corinteni 1:24
dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 1:30
Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
Coloseni 2:3
în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
crieth
Proverbe 8:1-5
1
Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
2
Ea se aşază sus pe înălţimi, afară pe drum, la răspântii,
3
şi strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii, la intrarea porţilor:
4
„Oamenilor, către voi strig, şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.
5
Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor!
Proverbe 9:3
Şi-a trimis slujnicele şi strigă, de pe vârful înălţimilor cetăţii:
Ioan 7:37
În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.