How
Proverbe 6:9
Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?
Exod 10:3
Moise şi Aaron s-au dus la faraon şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul evreilor: „Până când ai de gând să nu vrei să te smereşti înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească.
Exod 16:28
Atunci Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi legile Mele?
Numeri 14:27
„Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel, care cârteau împotriva Mea.
Matei 17:17
„O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.”
ye simple
Proverbe 7:7
Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.
Proverbe 9:4-6
4
„Cine este prost, să vină încoace!” Celor lipsiţi de pricepere le zice:
5
„Veniţi de mâncaţi din pâinea mea şi beţi din vinul pe care l-am amestecat!
6
Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!”
Proverbe 9:16-18
16
„Cine este prost, să vină aici!” Iar celui fără minte îi zice:
17
„Apele furate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!”
18
El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.
Psalmi 94:8
Totuşi învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?
Matei 9:13
Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”
Matei 11:29
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Matei 11:30
Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”
Matei 23:37
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!
Luca 19:42
şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.
Apocalipsa 22:17
Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!
the scorners
Proverbe 3:34
Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
Proverbe 14:6
Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte, dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. –
Proverbe 15:12
Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi. –
Proverbe 19:29
Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor. –
Proverbe 21:11
Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept, şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. –
Iov 34:7
Este vreun om ca Iov, care să bea batjocura ca apa,
Psalmi 1:1
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
2 Petru 3:3
Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
fools
Proverbe 1:7
Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
Proverbe 1:29
Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului,
Proverbe 5:12
şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?
Ioan 3:20
Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.