subtilty
Proverbe 1:22
„Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
Proverbe 1:23
Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele…
Proverbe 8:5
Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor!
Proverbe 9:4-6
4
„Cine este prost, să vină încoace!” Celor lipsiţi de pricepere le zice:
5
„Veniţi de mâncaţi din pâinea mea şi beţi din vinul pe care l-am amestecat!
6
Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!”
Psalmi 19:7
Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
Psalmi 119:130
Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
Isaia 35:8
Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.
to the
Proverbe 7:7-24
7
Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.
8
Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.
9
Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.
10
Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.
11
Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă:
12
când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă.
13
Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis:
14
„Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele.
15
De aceea ţi-am ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit.
16
Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt;
17
mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.
18
Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări.
19
Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă,
20
a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”
21
Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare.
22
Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă,
23
ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.
24
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.
Proverbe 8:17
Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.
Proverbe 8:32
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele!
Psalmi 34:11
Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.
Psalmi 119:9
Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.
Eclesiastul 11:9
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:10
Goneşte orice necaz din inima ta şi depărtează răul din trupul tău; căci tinereţea şi zorile vieţii sunt trecătoare.
Eclesiastul 12:1
Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei”;
2 Timotei 2:22
Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
Tit 2:6
Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi