like
Isaia 3:11
Vai de cel rău! Lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui.
Iov 15:20-24
20
„Omul cel rău îşi duce în nelinişte toate zilele vieţii, toţi anii de care are parte cel nelegiuit.
21
Ţipete de spaimă răsună la urechile lui: În mijlocul fericirii lui, pustiitorul se va arunca asupra lui.
22
El nu trage nădejde să scape de întuneric, vede sabia care-l ameninţă;
23
aleargă încoace şi încolo să caute pâine, ştie că-l aşteaptă ziua întunericului.
24
Necazul şi neliniştea îl înspăimântă şi se aruncă asupra lui ca un împărat gata de luptă.
Iov 18:5-14
5
Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui nu va mai străluci.
6
Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra lui.
7
Paşii lui cei puternici se vor strâmta, şi, cu toate opintirile lui, va cădea.
8
Căci calcă cu picioarele pe laţ şi umblă prin ochiuri de reţea;
9
este prins în cursă de călcâi, şi laţul pune stăpânire pe el;
10
capcana în care se prinde este ascunsă în pământ, şi prinzătoarea îi stă pe cărare.
11
De jur împrejur îl apucă spaima şi-l urmăreşte pas cu pas.
12
Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el.
13
Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.
14
Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost şi este târât spre împăratul spaimelor.
Iov 20:11-29
11
Oasele lui, pline de vlaga tinereţii, îşi vor avea culcuşul cu el în ţărână.
12
Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă,
13
îl mesteca întruna şi nu-l lăsa, îl ţinea în cerul gurii:
14
dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.
15
Bogăţiile înghiţite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.
16
Otravă de aspidă a supt şi de aceea, limba năpârcii îl va ucide.
17
Nu-şi va mai plimba privirile peste pâraiele şi râurile de miere şi de lapte,
18
va da înapoi ce a câştigat şi nu va mai trage folos din câştig; va da înapoi tot ce a luat şi nu se va mai bucura de el,
19
căci a asuprit pe săraci şi i-a lăsat să piară, a dărâmat case şi nu le-a zidit la loc.
20
Lăcomia lui n-a cunoscut margini; dar nu va scăpa ce are mai scump.
21
Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ţine.
22
În mijlocul belşugului va fi în nevoie; mâna tuturor ticăloşilor se va ridica asupra lui.
23
Şi iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui şi-l va sătura cu o ploaie de săgeţi.
24
Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
25
Îşi smulge din trup săgeata, care scânteie la ieşirea din fierea lui, şi îl apucă spaimele morţii.
26
Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui; va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul, şi ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.
27
Cerurile îi vor dezveli fărădelegea, şi pământul se va ridica împotriva lui.
28
Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.
29
Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, aceasta este moştenirea pe care i-o hotărăşte Dumnezeu.”
Psalmi 73:18-20
18
Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
19
Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.
20
Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
Proverbe 4:16
Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
Proverbe 4:17
căci ei mănâncă pâine nelegiuită şi beau vin stors cu sila.
Iuda 1:12
Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi;