a stone
Plangerile lui Ieremia 3:53
Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă şi au aruncat cu pietre în mine.
Matei 27:60-66
60
şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.
61
Maria Magdalena şi cealaltă Marie erau acolo şi şedeau în faţa mormântului.
62
A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat
63
şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: „După trei zile voi învia.”
64
Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: „A înviat din morţi!” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”
65
Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”
66
Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.”
Faptele Apostolilor 12:4
După ce l-a prins şi l-a băgat în temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostaşi, cu gând ca după Paşti să-l scoată înaintea norodului.
Faptele Apostolilor 16:23
După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.
Faptele Apostolilor 16:24
Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci.