like
Matei 16:26
Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
Matei 22:5
Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui.
Proverbe 3:13-18
13
Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14
Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15
ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17
Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
Proverbe 8:10
Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
Proverbe 8:11
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
Proverbe 8:18-20
18
Cu mine este bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea.
19
Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat, şi venitul meu întrece argintul cel mai ales.
20
Eu umblu pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii,
seeking
Iov 28:18
Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele.
Psalmi 4:6
Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?” Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!”
Psalmi 4:7
Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.
Psalmi 39:6
Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori, şi nu ştie cine le va lua.
Psalmi 39:7
Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea.
Eclesiastul 2:2-12
2
Am zis râsului: „Eşti o nebunie!”, şi veseliei: „Ce te înşeli degeaba?”
3
Am hotărât în inima mea să-mi înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înţelepciune, şi să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri, în tot timpul vieţii lor.
4
Am făcut lucruri mari: mi-am zidit case, mi-am sădit vii,
5
mi-am făcut grădini şi livezi de pomi şi am sădit în ele tot felul de pomi roditori.
6
Mi-am făcut iazuri, ca să ud dumbrava unde cresc copacii.
7
Am cumpărat robi şi roabe, şi am avut copii de casă; am avut cirezi de boi şi turme de oi, mai mult decât toţi cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim.
8
Mi-am strâns argint şi aur, şi bogăţii ca de împăraţi şi ţări. Mi-am adus cântăreţi şi cântăreţe, şi desfătarea fiilor oamenilor: o mulţime de femei.
9
Am ajuns mare, mai mare decât toţi cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înţelepciunea.
10
Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea.
11
Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele şi la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deşertăciune şi goană după vânt, şi că nu este nimic trainic sub soare.
12
Atunci mi-am întors privirile spre înţelepciune, prostie şi nebunie. – Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut şi mai înainte. –
Eclesiastul 12:8
O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deşertăciune.
Eclesiastul 12:13
Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.