he
Marcu 4:33-35
33
Isus le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă.
34
Nu le vorbea deloc fără pildă; dar, când era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.
35
În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.”