they
Matei 22:22
Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat şi au plecat.
Matei 7:28
După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui;
Matei 7:29
căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.
Marcu 6:2
Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?
Marcu 12:17
Atunci Isus le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Şi se mirau foarte mult de El.
Luca 2:47
Toţi care-L auzeau, rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui.
Luca 4:22
Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?”
Luca 20:39
Unii din cărturari au luat cuvântul şi au zis: „Învăţătorule, bine ai zis.”
Luca 20:40
Şi nu mai îndrăzneau să-I mai pună nicio întrebare.
Ioan 7:46
Aprozii au răspuns: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.”