While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
Matei 22:15
Atunci fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba.
Matei 22:34
Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc.
Marcu 12:35-37
35
Pe când învăţa pe norod în Templu, Isus a zis: „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David?
36
Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
37
Deci chiar David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui?” Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.
Luca 20:41-44
41
Isus le-a zis: „Cum se zice că Hristosul este fiul lui David?
42
Căci însuşi David zice în cartea Psalmilor: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,
43
până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
44
Deci David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui?”