for
Matei 4:4
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
2 Corinteni 11:14
Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.
He shall
Psalmi 91:11
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
Psalmi 91:12
şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
Luca 4:9-12
9
Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;
10
căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”;
11
şi: „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
12
Isus i-a răspuns: „S-a spus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
Evrei 1:14
Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?
test
Iov 1:10
Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara.
Iov 5:23
Căci vei face legământ până şi cu pietrele câmpului, şi fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
Psalmi 34:7
Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.
Psalmi 34:20
Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.