until
Geneza 4:7-11
7
Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”
8
Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.
9
Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”
10
Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.
11
Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!
Geneza 6:5
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
Geneza 6:6
I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui.
Geneza 6:11
Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.
Geneza 8:21
Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.
Geneza 13:13
Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.
Geneza 18:20
Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.
Geneza 19:4
Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile.
Geneza 19:32
Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.”
Geneza 19:36
Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor.
Geneza 38:7
Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului; şi Domnul l-a omorât.
Geneza 38:10
Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el.
but sin
Romani 4:15
pentru că Legea aduce mânie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.
1 Corinteni 15:56
Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
1 Ioan 3:4
Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
1 Ioan 3:14
Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte.