took
Numeri 10:6
când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc la miazăzi: pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă.
Numeri 10:12
Şi copiii lui Israel au pornit din pustiul Sinai după taberele lor. Norul s-a oprit în pustiul Paran.
Numeri 10:13
Această întâi plecare au făcut-o după porunca Domnului dată prin Moise.
Numeri 33:1
Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.
Numeri 33:2
Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.
Mosera
Numeri 33:30-33
30
Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot.
31
Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan.
32
Au pornit din Bene-Iaacan şi au tăbărât la Hor-Ghidgad.
33
Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata.
there Aaron
Numeri 20:23-28
23
Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron, lângă muntele Hor, la hotarele ţării lui Edom:
24
„Aaron are să fie adăugat la poporul lui; căci nu va intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-aţi împotrivit poruncii Mele, la apele Meriba.
25
Ia pe Aaron şi pe fiul său Eleazar şi suie-i pe muntele Hor.
26
Dezbracă pe Aaron de veşmintele lui şi îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui şi va muri.”
27
Moise a făcut ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în faţa întregii adunări.
28
Moise a dezbrăcat pe Aaron de veşmintele lui şi a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise şi Eleazar s-au coborât de pe munte.
Numeri 33:38
Preotul Aaron s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului; şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.