O vain
Iacov 1:26
Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică.
Iov 11:11
Căci El cunoaşte pe făcătorii de rele, vede uşor pe vinovaţi.
Iov 11:12
Omul dimpotrivă, are minte de nebun şi s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!
Psalmi 94:8-11
8
Totuşi învăţaţi-vă minte, oameni fără minte! Când vă veţi înţelepţi, nebunilor?
9
Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă?
10
Cel ce pedepseşte neamurile s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere?
11
Domnul cunoaşte gândurile omului: ştie că sunt deşarte.
Proverbe 12:11
Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. –
Ieremia 2:5
Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine şi au mers după nimicuri, şi au ajuns ei înşişi de nimic?
Romani 1:21
fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
1 Corinteni 15:35
Dar va zice cineva: „Cum învie morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?”
1 Corinteni 15:36
Nebun ce eşti! Ce semeni tu nu învie, dacă nu moare mai întâi.
Galateni 6:3
Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur.
Coloseni 2:8
Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
1 Timotei 1:6
Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării.
Tit 1:10
În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori,