Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.
Iacov 2:15-18
15
Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
16
şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
17
Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
18
Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.”
Iacov 2:21-18
Iacov 2:22-18
Psalmi 60:12
Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.