Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his ten thousands?
1 Samuel 18:6
Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieşit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând şi jucând, în sunetul timpanelor şi lăutelor şi scoţând strigăte de bucurie.
1 Samuel 18:7
Femeile care cântau îşi răspundeau unele altora şi ziceau: „Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii.”
1 Samuel 21:11
Slujitorii lui Achiş i-au zis: „Nu este acesta David, împăratul ţării? Nu este el acela pentru care se cânta jucând: „Saul şi-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii”?”
Proverbe 27:14
Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă este privită ca un blestem. –