Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Matei 7:12: Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Psalmi capitolul 111

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
2
Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.
3
Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.
4
El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.
5
El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururi aminte de legământul Lui.
6
El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.
7
Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,
8
întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.
9
A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.
10
Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.
© 2022 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.