Biblia

Singura carte al cărei AUTOR este prezent când o citeşti

Biblia - Plan citire anual

Versetul zilei

Iacov 3:13: Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

Plan de citire - saptamanal

Biblia - Plan citire concomitent

Proverbe capitolul 10

Versiunea bibliei
Cartea
Capitolul
1
Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.
2
Comorile câştigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
3
Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.
4
Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.
5
Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.
6
Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie.
7
Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. –
8
Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. –
9
Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. –
10
Cine clipeşte din ochi este o pricină de întristare, şi cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. –
11
Gura celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura celor răi ascunde silnicie. –
12
Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. –
13
Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. –
14
Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. –
15
Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor. –
16
Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. –
17
Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii; dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite. –
18
Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfele este un nebun. –
19
Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit. –
20
Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru. –
21
Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. –
22
Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. –
23
Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. –
24
Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. –
25
Cum trece vârtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii veşnice. –
26
Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite. –
27
Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi. –
28
Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. –
29
Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. –
30
Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. –
31
Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. –
32
Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.
© 2021 Biserica Penticostala Nadlac. All Rights Reserved.